ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716142399 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='bquoo6n58las3qr5bbo5jsqle7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='bquoo6n58las3qr5bbo5jsqle7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bquoo6n58las3qr5bbo5jsqle7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716228799',
	val=',,,20170808202045_1735,,'
	
(ข้อมูล)
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมประชุม IMT-GT Uninet Forum & Council Meeting วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560
ชื่อไฟล์: 13.jpg
มีอีก 28 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/29 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 24,995 ครั้ง
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมประชุม IMT-GT Uninet Forum & Council Meeting วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ร่วมประชุม IMT-GT Uninet Forum & Council Meeting

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุม และลงนามความร่วมมือ IMT-GT Uninet Forum & Council Meeting ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 ณ Syiah Kuala University ประเทศอินโดนีเซีย ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีของความพยายามขับเคลื่อนเครือข่ายนี้ที่มีมาแล้วเกือบ 2 ทศวรรษ การประชุมครั้งนี้เป็นการปรับกระบวนการทำงานของเครือข่าย หรือ "revitalization" (การฟื้นคืนชีวิต) เพื่อให้เครือข่ายนี้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของการพัฒนาในภูมิภาค และความคาดหวังของสังคมต่อการอุดมศึกษา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..