ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716899467 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='2r7lvsrpr7mt0pnql64uns1ki5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='2r7lvsrpr7mt0pnql64uns1ki5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='2r7lvsrpr7mt0pnql64uns1ki5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716985867',
	val=',,,20170808204214_811,,'
	
(ข้อมูล)
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ จัดการอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx criteria) ระดับข้อกำหนดโดยรวม รุ่นที่ 1 วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2559
ชื่อไฟล์: 01.JPG
มีอีก 29 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
19.JPG
20.JPG
21.JPG
  1 2 [2]   [แสดง 20/30 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 23,999 ครั้ง
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ จัดการอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx criteria) ระดับข้อกำหนดโดยรวม รุ่นที่ 1 วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2559
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ จัดการอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx criteria) ระดับข้อกำหนดโดยรวม รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2559 สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria): ระดับข้อกำหนดโดยรวม (Overall)” รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ อำเภอหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศในระดับข้อกำหนดโดยรวม (Overall) และสามารถนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้เป็นเครื่องมือประเมิน ตรวจสอบระบบบริหารงาน และพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มีผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เข้าร่วมอบรมจำนวน 62 คน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..