ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713863806 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='2pobt2339vn3lvlk8jmbbmaa96' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='2pobt2339vn3lvlk8jmbbmaa96' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='2pobt2339vn3lvlk8jmbbmaa96',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713950206',
	val=',,,20170808205619_2226,,'
	
(ข้อมูล)
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการวางแผนกลยุทธ์ รุ่นที่ 1 วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560
ชื่อไฟล์: 03.jpg
มีอีก 15 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
   [แสดง 16/16 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 8,169 ครั้ง
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการวางแผนกลยุทธ์ รุ่นที่ 1 วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จัดฝึกอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : 
การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการวางแผนกลยุทธ์ รุ่นที่ 1

ในระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx): การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการวางแผนกลยุทธ์" รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล การวัดผลการดำเนินงาน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ การค้นพบความได้เปรียบ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การวิเคราะห์โอกาสเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์โอกาสในการสร้างนวัตกรรม และการถ่ายทอด/แปลงยุทธศาสตร์สู่แผนงานโครงการ/กิจกรรม โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ และส่วนราชการอื่น ๆ เข้าร่วมอบรมจำนวน 53 คน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..