ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708749085 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='5v84tv3od2jmf0h9eb4i26crf6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='5v84tv3od2jmf0h9eb4i26crf6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='5v84tv3od2jmf0h9eb4i26crf6',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1708835485',
	val=',,,20180122174511_3065,,'
	
(ข้อมูล)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนิสิตภาคสมทบ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ปีการศึกษา 2520 วันจันทร์ ที่25 กันยายน 2521
ชื่อไฟล์: 0001.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
0001.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 721 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..