ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1696086047 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='js5u56e9spd22dt22p12dkgtu4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='js5u56e9spd22dt22p12dkgtu4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='js5u56e9spd22dt22p12dkgtu4',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1696172447',
	val=',,,20180326193917_3278,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2546 ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 24 มกราคม 2547
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
scan0001.jpg
coverpage.jpg
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,850 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..