ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1679239035 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='blbho5j37d17vmat7llqkji2a5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='blbho5j37d17vmat7llqkji2a5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='blbho5j37d17vmat7llqkji2a5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1679325435',
	val=',,,20180618174536_417,,'
	
(ข้อมูล)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ พร้อมคณะ สนับสนุน ด้านทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 26 เมษายน 2561
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 9 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
002.pdf
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
08.jpg
09.jpg
   [แสดง 10/10 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 4,256 ครั้ง
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ พร้อมคณะ สนับสนุน ด้านทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 26 เมษายน 2561
วันที่ 26 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย รับมอบเช็คเงินสดจำนวน 100,000 บาท จากนายสุเทพ ณ บางไทร ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายสาขา / CEO Branch Network (FVP) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ พร้อมคณะ เพื่อสนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..