ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716897226 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='qf83u1srdl81hfhvdvvclffa26' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='qf83u1srdl81hfhvdvvclffa26' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='qf83u1srdl81hfhvdvvclffa26',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716983626',
	val=',,,20180618174536_417,,'
	
(ข้อมูล)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ พร้อมคณะ สนับสนุน ด้านทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 26 เมษายน 2561
ชื่อไฟล์: 02.jpg
มีอีก 9 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
002.pdf
01.jpg
02.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
   [แสดง 10/10 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 5,288 ครั้ง
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ พร้อมคณะ สนับสนุน ด้านทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 26 เมษายน 2561
วันที่ 26 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย รับมอบเช็คเงินสดจำนวน 100,000 บาท จากนายสุเทพ ณ บางไทร ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายสาขา / CEO Branch Network (FVP) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ พร้อมคณะ เพื่อสนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..