ค้นหา   
Incorrect key file for table './umedia4/sessionval.MYI'; try to repair it
delete from sessionval where dt<1675534433 
Duplicate entry '5458861' for key 'PRIMARY'
insert into sessionval set
	sessionid='9bf449aags87p7pd97stvlu0s2',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1675620833',
	val=',,,20180620181606_3751,,'
	
(ข้อมูล)
บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมโครงการ ลูกของพ่อ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 17-18 ตุลาคม 2560
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 30 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
002.pdf
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/31 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 19,888 ครั้ง
บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมโครงการ ลูกของพ่อ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 17-18 ตุลาคม 2560
เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ "ลูกของพ่อ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
สรุปผลการบริจาคโลหิต ดังนี้
- วันที่ 17 ตุลาคม 2560 มีผู้บริจาค จำนวน 413 คน ได้ปริมาณโลหิตรวม 144,550 ซีซี 
- วันที่ 18 ตุลาคม 2560 มีผู้บริจาค จำนวน 408 คน ได้ปริมาณโลหิตรวม 142,800 ซีซี
นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดอกดารารัตน์ จำนวนกว่า 4,621 ดอก
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..