ค้นหา   
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 26 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
002.pdf
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.JPG
15.jpg
16.JPG
17.JPG
18.JPG
19.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/27 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 6,281 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธาน การลงนามรับรองการปฏิบัติงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร และส่วนงานสามารถนำไปกำหนดแผนและวิธีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..