ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716157805 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='7aqrn70j939l46jkuttc9bqvt7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='7aqrn70j939l46jkuttc9bqvt7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='7aqrn70j939l46jkuttc9bqvt7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716244205',
	val=',,,20180702221410_2694,,'
	
(ข้อมูล)
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร Big Data Analytics : เครื่องมือจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์ ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 13 ธันวาคม 2560
ชื่อไฟล์: 03.jpg
มีอีก 17 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
002.pdf
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
   [แสดง 18/18 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 8,625 ครั้ง
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร Big Data Analytics : เครื่องมือจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์ ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 13 ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "Big Data Analytics : เครื่องมือจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์”  ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ องค์ประกอบต่างๆ ของเทคโนโลยี Big Data เรียนรู้กรณีศึกษาการนำ Big Data ไปใช้ในองค์กร อีกทั้งเข้าใจแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อนำ Big Data มาใช้ในการค้นหา Straregic Insights รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ และส่วนราชการอื่นๆ เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..