ค้นหา   
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 22 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
002.pdf
01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/23 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 20,063 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักสร้างสุขของมหาวิทยาลัยทักษิณให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 78 คน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..