ค้นหา   
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2561 วันที่ 17 มีนาคม 2561
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 25 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
002.pdf
01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
  1 2 [2]   [แสดง 20/26 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 10,935 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2561 วันที่ 17 มีนาคม 2561
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งการบริหารงานวิชาการ การบริหารการเงินและงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาส่วนงานตามแนวทางมาตรฐานสากล เพื่อให้มีการสื่อสารข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในอนาคต โดยโครงการดังกล่าวมีผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 60 คน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..