ค้นหา   
(ข้อมูล)
โครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2561
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 30 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
002.pdf
01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.jpg
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
19.JPG
  1 2 [2]   [แสดง 20/31 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 17,017 ครั้ง
โครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขอบคุณในความเสียสละ ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการปฏิบัติงานและร่วมพัฒนาองค์กรจนเข้มแข็งตลอดช่วงระยะเวลาที่ท่านผู้เกษียณอายุราชการเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561มหาวิทยาลัยทักษิณมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 11 ท่าน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..