ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713510087 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='7p1asnpehjk2t2s1muv04dk3e6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='7p1asnpehjk2t2s1muv04dk3e6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='7p1asnpehjk2t2s1muv04dk3e6',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713596487',
	val=',,,20180703181820_4774,,'
	
(ข้อมูล)
โครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2561
ชื่อไฟล์: 05.JPG
มีอีก 30 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
002.pdf
01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.jpg
07.JPG
08.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
19.JPG
  1 2 [2]   [แสดง 20/31 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 23,679 ครั้ง
โครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขอบคุณในความเสียสละ ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการปฏิบัติงานและร่วมพัฒนาองค์กรจนเข้มแข็งตลอดช่วงระยะเวลาที่ท่านผู้เกษียณอายุราชการเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561มหาวิทยาลัยทักษิณมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 11 ท่าน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..