ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1709270481 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='pg992k24rtqll6g0h8kljqq443' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='pg992k24rtqll6g0h8kljqq443' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pg992k24rtqll6g0h8kljqq443',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1709356881',
	val=',,,20180703215714_1547,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ TSU Family Car Rally วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 21 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
002.pdf
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/22 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 17,334 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ TSU Family Car Rally วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ได้ร่วมกับ สโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการ “TSU Family Car Rally” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร และครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะช่วยเสริมสร้างให้ครอบครัวมีความรัก ความผูกพัน และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว อันจะส่งผลต่อความรักความผูกพันต่อองค์กร และร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างความก้าวหน้าสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 163 คน จำนวนรถยนต์ 47 คัน ในการนี้มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากวัดตะโหมด ชุมชนตะโหมด สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และพัทลุงการกุศลมูลนิธิ
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..