ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1686356522 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ufg901934amu20og6por085kq1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ufg901934amu20og6por085kq1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ufg901934amu20og6por085kq1',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1686442922',
	val=',,,20180703220732_1940,,'
	
(ข้อมูล)
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดทำผลงาน Show & Share วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 18 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
002.pdf
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
   [แสดง 19/19 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 8,407 ครั้ง
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดทำผลงาน Show & Share วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดทำผลงาน Show & Share ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีอาจารย์ สายพิณ วิไลรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำผลงาน สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดทำผลงานอย่างจริงจัง รวมทั้งพัฒนาระบบพี่เลี้ยงจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำผลงานมาก่อน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..