ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716355688 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='vd2juo6u68b2t00okabd5l3232' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='vd2juo6u68b2t00okabd5l3232' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vd2juo6u68b2t00okabd5l3232',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716442088',
	val=',,,20180703222001_1535,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 5 มิถุนายน 2561
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 21 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
002.pdf
01.jpeg
02.jpeg
03.jpeg
04.jpeg
05.jpeg
06.jpeg
07.jpeg
09.jpeg
10.jpeg
11.jpeg
12.jpeg
13.jpeg
14.jpeg
15.jpeg
16.jpeg
17.jpeg
18.jpeg
19.jpeg
  1 2 [2]   [แสดง 20/22 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 20,514 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ 5 มิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วย นางอารีย์ เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา และนายอุทิพย์ อินทรเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การพัฒนาฝีมือแรงงาน” ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา มีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตได้ให้ความสำคัญสำหรับการพัฒนาทักษะและการปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบัณฑิตมีทักษะการแข่งขันในตลาดแรงงานดังกล่าว ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 3 ข้อ ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากรตลอดจนนักศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนบุคลากรและสถานที่ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การแข่งขันฝีมือแรงงาน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้มีความรู้ความสามารถ และทักษะฝีมือในสาขาที่ทั้ง 3 หน่วยงานเห็นสมควร และการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ และการดำเนินกิจกรรมโครงการอื่น ๆ ตามที่ทั้ง 3 หน่วยงานเห็นสมควร โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 4 ปี 

ทั้งนี้ ก่อนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ได้จัดให้มีการสาธิตการทำอาหารว่างสไตล์ฟิวชั่น “ข้าวยำซูชิ” โดยเชฟอนุสรณ์ จันทมุณี เจ้าของกิจการร้านอาหารมานี , The Basil และ Wine Society เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมชิมอีกด้วย
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..