ค้นหา   
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า วันที่ 6 มิถุนายน 2561
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 6 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
002.pdf
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
06.jpg
   [แสดง 7/7 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,284 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า วันที่ 6 มิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 จัดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) เพื่อให้ประชาชนตระหนักและมีจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่า โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และการเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกการประหยัดน้ำ ภายใต้รูปแบบ "Save Water You Make It...ประหยัดน้ำคุณทำได้" ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..