ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1686352968 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='7labat721le149jvhjmo5jndj4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='7labat721le149jvhjmo5jndj4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='7labat721le149jvhjmo5jndj4',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1686439368',
	val=',,,20180703222635_2815,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า วันที่ 6 มิถุนายน 2561
ชื่อไฟล์: 06.jpg
มีอีก 7 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า :
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
002.pdf
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
   [แสดง 8/8 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 3,934 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า วันที่ 6 มิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 จัดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) เพื่อให้ประชาชนตระหนักและมีจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่า โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และการเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกการประหยัดน้ำ ภายใต้รูปแบบ "Save Water You Make It...ประหยัดน้ำคุณทำได้" ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..