ค้นหา   
(ข้อมูล)
คณะทำงานสภาการพยาบาลมาเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 7 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
detail.pdf
   [แสดง 8/8 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,996 ครั้ง
คณะทำงานสภาการพยาบาลมาเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561   รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย ประธานคณะทำงานสภาการพยาบาล   และทีมงาน   ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพยาบาล สำนักหอสมุด สำนักคอมพิวเตอร์ หอพักนิสิต และหอพักบุคลากร และเยี่ยมชมโรงพยาบาลพัทลุง ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ลงนามความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายด้านการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของนิสิต
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..