ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716145522 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='55rpeosq8n94carftfapq4oao0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='55rpeosq8n94carftfapq4oao0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='55rpeosq8n94carftfapq4oao0',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716231922',
	val=',,,20181128164957_4157,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 The First International Conference on English Studies 2018 วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561
ชื่อไฟล์: 12.jpg
มีอีก 12 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า :
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
   [แสดง 13/13 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 6,023 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 The First International Conference on English Studies 2018 วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 2 ก.ค.61 
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 The First International Conference on English Studies 2018


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาภาษาตะวันตก ร่วมกับ Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) ประเทศมาเลเซีย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สถาบันการศึกษานานาชาติในประเทศไทย (Institute of International Education) จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 The First International Conference on English Studies 2018 หัวข้อ Innovation in English Language Teaching & Learning ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายด้านวิชาการกับองค์กรและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้มีการการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยมีมีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน ทั้งนี้ เป็นชาวต่างชาติจำนวน 30 คน จาก 12 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน เวียดนาม อิหร่าน มาเลเซีย อินโดนีเซีย อิตาลี ภูฐาน แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และมีผลงานวิชาการมากถึง 45 ผลงาน 

อนึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับคณะ Language and Communicationแห่งมหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Sarawak ประเทศมาเลเซีย โดยมีความร่วมมือด้ายการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรระหว่างสองมหาวิทยาลัย


ข้อมูลภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..