ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713211149 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='m8i060jklcpua1c7p4fs30l4r1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='m8i060jklcpua1c7p4fs30l4r1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='m8i060jklcpua1c7p4fs30l4r1',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713297549',
	val=',,,20181130214403_2179,,'
	
(ข้อมูล)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Jenderal Achmad Yani University วันที่ 25 ตุลาคม 2561
ชื่อไฟล์: 03.JPG
มีอีก 15 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
   [แสดง 16/16 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 7,489 ครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Jenderal Achmad Yani University วันที่ 25 ตุลาคม 2561
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 1 พ.ย.61 
หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Jenderal Achmad Yani University

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Jenderal Achmad Yani University จำนวน 60 คน โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Samsu Rizal กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "ความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย" และอาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา อาจารย์อภิรดี จิโรภาส อาจารย์ประจำหลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) ได้ให้เกียรติมาบรรยาย ในหัวข้อ "กลยุทธ์ทางการท่องเที่ยวของไทย" และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งเจรจาความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย


ข้อมูลภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..