ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713138999 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='cdfnuhb8pf1c7u1k7gppvgvvp0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='cdfnuhb8pf1c7u1k7gppvgvvp0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cdfnuhb8pf1c7u1k7gppvgvvp0',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713225399',
	val=',,,20181218224815_3142,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ "ต่างก็รักกัน พหุวัฒนธรรมสู่สันติ" วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ชื่อไฟล์: 04.jpg
มีอีก 15 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
01.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
   [แสดง 16/16 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 7,784 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ "ต่างก็รักกัน พหุวัฒนธรรมสู่สันติ" วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 29 พ.ย.61 
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ "ต่างก็รักกัน 
พหุวัฒนธรรมสู่สันติ"


มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ "ต่างก็รักกัน พหุวัฒนธรรมสู่สันติ" ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องการเรียนการสอนทางไกล (ห้อง IT) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ "ต่างก็รักกัน พหุวัฒนธรรมสู่สันติ" โดยผู้แทนศาสนาพุทธ (อาจารย์สดใส ขันติวรพงศ์ ศิลปินนักแปลผู้สร้างสันติภาพผ่านสื่อหนังสือ ผู้แทนศาสนาอิสลาม (ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้) และผู้แทนศาสนาคริสต์ (ศาสนาจารย์อรัญ ตั้งศิริเสถียร ผู้อำนวยการสำนักคริสตจักรมิติใหม่ สงขลา ดำเนินการเสวนาโดย นางสาวฝ้ายลิกา ยาแดง (อุปนายกสมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้ (กลุ่มสานฝัน)) ตามด้วยการรับชมภาพยนตร์ เรื่อง "ต่างก็รักกัน" และเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะจากตัวแทนนิสิต สำหรับช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ที่ปรึกษาโครงการ ฯ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข้อมูลภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..