ค้นหา   
(ข้อมูล)
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 3 ก.พ.59
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 4 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
01.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
   [แสดง 5/5 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,969 ครั้ง
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 3 ก.พ.59
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๙ ชั้น ๑ หลัง ใช้งบประมาณการก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๙๙ ล้านบาท ซึ่งตามสัญญาได้เริ่มดำเนินการจัดสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และสิ้นสุดสัญญาโครงการในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ในขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้ากว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ คงไม่นานเกินรอที่บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะมีหอพักที่สะดวกสบายมากขึ้น
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..