ค้นหา   
(ข้อมูล)
งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนและห้องโถงอาคาร 7 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 3 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
05.jpg
   [แสดง 4/4 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,191 ครั้ง
งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนและห้องโถงอาคาร 7 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนและห้องโถงอาคาร 7
คนงานเริ่มเข้าดำเนินงานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนและห้องโถงอาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล...
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..