ค้นหา   
(ข้อมูล)
เตรียมพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 8 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
   [แสดง 9/9 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,289 ครั้ง
เตรียมพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
เตรียมพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง
คนงานเริ่มวางแนวรั้วบริเวณที่จะเตรียมพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง บริเวณลานด้านข้างหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งพื้นที่จะครอบคลุมบริเวณลานกิจกรรมด้านข้างอาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจอาจจะส่งผลให้พื้นที่พักผ่อน อ่านหนังสือของนิสิตถูกรื้อถอนเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้นิสิตใช้พื้นที่บริเวณอาคาร ๑๕ แทนไปพลางก่อน สำหรับความคืบหน้าของการก่อสร้างทีมข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตสงขลา จะนำเสนอเป็นระยะ
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..