ค้นหา   
(ข้อมูล)
รื้อย้ายเสาส่งกระจายเสียงภายในพื้นที่ไซต์งานโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการครู วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 7 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
001.pdf
   [แสดง 8/8 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 3,075 ครั้ง
รื้อย้ายเสาส่งกระจายเสียงภายในพื้นที่ไซต์งานโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการครู วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
รื้อย้ายเสาส่งกระจายเสียงภายในพื้นที่ไซต์งานโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการครู
เนื่องจากภารกิจประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีความจำเป็นต้องรื้อย้ายเสาส่งกระจายเสียงภายในพื้นที่ไซต์งานโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการครู เพื่ออำนวยความสะดวกให้การก่อสร้างดำเนินไปด้วยความสะดวก โดยเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ทีมช่างได้เตรียมการสำหรับรื้อย้ายเสาส่งสัญญาณกระจายเสียงตามสาย ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ณ บริเวณโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการครู และด้านหน้าอาคารละหมาด ไปติดตั้งในบริเวณ ลานต้นเลียบและบริเวณลานกีฬาและสุขภาพ และต้องขอภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากเสียงตามสายในพื้นที่ที่จะดำเนินการย้ายเสาอาจจะไม่มีเสียงไปสักระยะหนึ่ง จนกว่าการรื้อย้ายเสาจะดำเนินการเรียบร้อยภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..