ค้นหา   
(ข้อมูล)
ประชุมตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตรวจงานงวดที่ 3 และ 8 วันที่ 1 เมษายน 2559
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 11 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
001.pdf
   [แสดง 12/12 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 3,853 ครั้ง
ประชุมตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตรวจงานงวดที่ 3 และ 8 วันที่ 1 เมษายน 2559
ประชุมตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตรวจงานงวดที่ 3 และ 8
คณะกรรมการตรวจการจ้าง นำโดยผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ประชุมตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตรวจงานงวดที่ 3 และ 8 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 เนื่องจากในระยะนี้มีการก่อสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา หลายโครงการ มหาวิทยาลัย จึงได้เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้รับเหมาการก่อสร้างได้มีการเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดต่อการรักษาความปลอดภัย และการลดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน โดยได้ทำงานประสานกับวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง และที่ปรึกษางานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด ... และจะมีคณะกรรมการตรวจการจ้างควบคุมและกำกับดูแลการก่อสร้างอย่างเข้มงวดอีกชั้นหนึ่ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..