ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713512020 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='s4l2p6sguk7pfdi4p52ptbd4s2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='s4l2p6sguk7pfdi4p52ptbd4s2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='s4l2p6sguk7pfdi4p52ptbd4s2',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713598420',
	val=',,,20190129215913_4748,,'
	
(ข้อมูล)
โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา (ปรับปรุงส่วนหน้ามหาวิทยาลัย ระยะที่ 1) มีนาคม 2559 - กรกฎาคม 2559
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 5 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
001.pdf
   [แสดง 6/6 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 3,560 ครั้ง
โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา (ปรับปรุงส่วนหน้ามหาวิทยาลัย ระยะที่ 1) มีนาคม 2559 - กรกฎาคม 2559
โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา (ปรับปรุงส่วนหน้ามหาวิทยาลัย ระยะที่ 1)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีความจำเป็นต้องดำเนินการรื้อถอนทางเท้า รั้วเหล็ก ป้ายขื่อมหาวิทยาลัยทักษิณ และโครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่บริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา (ปรับปรุงส่วนหน้ามหาวิทยาลัย ระยะที่ 1) โดยจะติดตั้งจอ LED และจัดทำป้ายชื่อมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจ้างบริษัทแอดพลัสบิวติ้ง จำกัด ก่อสร้าง กำหนดงวดงานแล้วเสร็จ 18 งวดงาน เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 - กรกฎาคม 2559 ในขณะนี้ได้ดำเนินการรื้อถอนทางเท้า รื้อรั้วมหาวิทยาลัย บางส่วน และรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็กทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกประตูมหาวิทยาลัย รวมทั้งป้ายชื่อมหาวิทยาลัยทักษิณ แล้ว 
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพื้นที่ส่วนหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ เนื่องจาก 
1. พื้นที่บริเวณส่วนหน้ามหาวิทยาลัยเดิมก่อสร้างโดยไม่ได้มีการรองรับสำหรับการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เมื่อมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรหน้ามหาวิทยาลัยจึงทำให้มีความสุ่มเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป 
2. มหาวิทยาลัยจะปรับรูปลักษณ์การประชาสัมพันธ์ใหม่โดยการนำเทคโนโลยีจอ LED ที่มีขนาดใหญ่ คมชัด และสวยงาม มาใช้แทนป้ายประชาสัมพันธ์ที่ทำด้วยโครงเหล็ก ต่อไปบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยก็จะสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
3.เนื่องจากป้ายชื่อมหาวิทยาลัยทักษิณ แบบเดิมออกแบบเป็นลักษณะของตัวอักษรโปร่ง ถ้าไม่สังเกตจะอ่านยากมาก ดังนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนป้ายชื่อให้เด่นชัดและอ่านได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม 
ในขณะนี้คนงานกำลังดำเนินการรื้อถอน จึงขอความกรุณาทุกท่านที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวระมัดระวัง ส่วนความคืบหน้าของการดำเนินงานทีมข่าว ปชส. วิทยาเขตสงขลา จะนำมาเสนอเป็นระยะ
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..