ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1696096640 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='57g5p4ihedlbm1m3bhdpgl7a63' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='57g5p4ihedlbm1m3bhdpgl7a63' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='57g5p4ihedlbm1m3bhdpgl7a63',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1696183040',
	val=',,,20190304201650_3062,,'
	
(ข้อมูล)
จุลสารโครงการพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ปีที่1 ฉบับที่1 ธันวาคม 2535
ชื่อไฟล์: Coverpage.jpg
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Coverpage.jpg
001.pdf
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 826 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: บทความ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..