ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716361887 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='aim8bk8phslg76vptiphpun6q2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='aim8bk8phslg76vptiphpun6q2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='aim8bk8phslg76vptiphpun6q2',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716448287',
	val=',,,20190311220816_39,,'
	
(ข้อมูล)
พิธีเปิดอาคารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 25 ธันวาคม 2561
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 15 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
15.jpg
16.jpg
001.pdf
   [แสดง 16/16 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 7,449 ครั้ง
พิธีเปิดอาคารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 25 ธันวาคม 2561
พิธีเปิดอาคารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา จัดพิธีทำบุญและเปิดอาคารกิจการนิสิต มหาิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายโกวิท ธีระกุล ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 18 พร้อมด้วยบุคลากรธนาคารออมสิน และบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา ร่วมเปิดอาคาร

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..