ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1679245218 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='64vchthha5cb0fklujifnvn0c1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='64vchthha5cb0fklujifnvn0c1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='64vchthha5cb0fklujifnvn0c1',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1679331618',
	val=',,,20190420195638_3610,,'
	
(ข้อมูล)
จุลสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2558
ชื่อไฟล์: Y6V1.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y6V1.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 414 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..