ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695681561 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='l7ndjcckt7n8u3gbcoqee0t2c3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='l7ndjcckt7n8u3gbcoqee0t2c3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='l7ndjcckt7n8u3gbcoqee0t2c3',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695767961',
	val=',,,20190420210401_2275,,'
	
(ข้อมูล)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560
ชื่อไฟล์: Y2V3.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Y2V3.pdf
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 490 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: จดหมายข่าว
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..