ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1685272395 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='5j0j54revbuj3lc4vbqgkf4vn2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='5j0j54revbuj3lc4vbqgkf4vn2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='5j0j54revbuj3lc4vbqgkf4vn2',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1685358795',
	val=',,,20190421022154_4771,,'
	
(ข้อมูล)
องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรมผูกไท ใส่เข็ม ประจำปีการศึกษา 2561
ชื่อไฟล์: cover.jpg
มีอีก 15 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
detail.pdf
   [แสดง 16/16 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 5,709 ครั้ง
องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรมผูกไท ใส่เข็ม ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรมผูกไท ใส่เข็ม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต ได้ร่วมแสดงความยินดีและสร้างความภาคภูมิใจแก่นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 712 คน ที่ได้เลือกสถาบันแห่งนี้เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในโอกาสนี้ รศ.ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กล่าวปฐมโอวาทแก่นิสิตใหม่ “จงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ จบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพรับใช้สังคมและประเทศชาติ ตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา” กิจกรรมประกอบด้วย การอัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง การกล่าวคำปฏิญาณตนของนิสิตชั้นปีที่ 1 นำโดยนายกองค์การนิสิต พิธีมอบเข็มแก่นิสิตใหม่ จากผู้บริหารและคณาจารย์ การแปลอักษร "TSU 50" และการแสดงจากองค์การนิสิต
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..