ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1685586328 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='pu5ll21g9lh51hr5d3u8e1pmq1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='pu5ll21g9lh51hr5d3u8e1pmq1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pu5ll21g9lh51hr5d3u8e1pmq1',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1685672728',
	val=',,,20190710214421_2023,,'
	
(ข้อมูล)
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเด็กใต้ฉลาดรู้สู่นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ประจำปี 2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 15 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
001.pdf
   [แสดง 16/16 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 5,767 ครั้ง
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเด็กใต้ฉลาดรู้สู่นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ประจำปี 2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเด็กใต้ฉลาดรู้สู่นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ประจำปี 2562
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ดำเนินโครงการเด็กใต้ฉลาดรู้สู่นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ประจำปี 2562 “คิดดีไอดอลปี3” กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และจัดให้มีเวทีประกาศโจทย์ประเด็นสุขภาวะสู่การสร้างสรรค์สื่อสุขภาวะเพื่อพัฒนาทักษะแกนนำนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 17401 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 2 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจาก 4 มหาวิทยาลัย จำนวน 174 คน (คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ /คณะวิทยาศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ /คณะศึกษาศาสตร์/คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, เยาวชนสร้างสรรค์ชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..