ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1721614526 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='7cn5nl3r4188t3t7mmuhcbso00' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='7cn5nl3r4188t3t7mmuhcbso00' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='7cn5nl3r4188t3t7mmuhcbso00',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1721700926',
	val=',,,20190710215114_2395,,'
	
(ข้อมูล)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามต่อสัญญา (MOU) ชูความร่วมมือมหาวิทยาลัย-ชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนปูยู จ .สตูล วันที่ 22 มีนาคม 2562
ชื่อไฟล์: 02.jpg
มีอีก 10 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
11.jpg
001.pdf
   [แสดง 11/11 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 5,632 ครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามต่อสัญญา (MOU) ชูความร่วมมือมหาวิทยาลัย-ชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนปูยู จ .สตูล วันที่ 22 มีนาคม 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามต่อสัญญา (MOU) ชูความร่วมมือมหาวิทยาลัย-ชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนปูยู จ.สตูล
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์ และนายอับดลรอสัก รอเกต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปูยู ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูยู ได้ลงนามต่อสัญญาความร่วมมือด้านวิชาการด้านวิชาการ วิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีบุคลากรทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนการฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่นิสิตสาขาต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณอีกด้วย อีกทั้งยังได้ให้ความสำคัญการศึกษาวิจัยที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการพัฒนาโจทย์ และวิธีการแบบมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของประชาชน เจ้าของปัญหา ขณะเดียวกัน คาดหวังให้ชุมชนเป็น “ห้องปฎิบัติการทางสังคม” เพื่อเติมเต็มการเรียนรู้ของนิสิตสาขาต่าง ๆ ด้วย
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..