ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716143145 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='o7ppitp798s9oks3jaflaio3a5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='o7ppitp798s9oks3jaflaio3a5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='o7ppitp798s9oks3jaflaio3a5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716229545',
	val=',,,20140910145742_2506,,'
	
(ข้อมูล)
ภาพงานแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์ ดร.สมพร บัวทอง ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีพ.ศ. 2543 23 กัยยายน 2543
ชื่อไฟล์: scan0002.jpg
มีอีก 21 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
scan0021.jpg
scan0022.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 2/22 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 24,575 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..