ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713041321 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='kichvtb55o0ioc6ud1omv35c32' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='kichvtb55o0ioc6ud1omv35c32' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='kichvtb55o0ioc6ud1omv35c32',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713127721',
	val=',,,20170206231748_4194,,'
	
(ข้อมูล)
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 29 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
21.JPG
22.JPG
23.JPG
24.JPG
25.JPG
26.JPG
27.JPG
28.JPG
29.JPG
30.JPG
  1 2 [2]   [แสดง 10/30 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 24,481 ครั้ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยทักษิณจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม (Integrating Research into the Society) ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..