ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713038391 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='uinlds2p31a6csbvljfq311r03' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='uinlds2p31a6csbvljfq311r03' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='uinlds2p31a6csbvljfq311r03',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713124791',
	val=',,,20170725195426_982,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ เขตการศึกษาพัทลุง ร่วมจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 : เกษตรแก้จน ประจำปี 2548 วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ เขตการศึกษาพัทลุง
ชื่อไฟล์: 13.jpg.JPG
มีอีก 29 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: Exif info :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
22.jpg.JPG
23.jpg.JPG
24.jpg.JPG
25.jpg.JPG
26.jpg.JPG
27.jpg.JPG
28.jpg.JPG
29.jpg.JPG
30.jpg.JPG
  1 2 [2]   [แสดง 10/30 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 23,761 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ เขตการศึกษาพัทลุง ร่วมจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 : เกษตรแก้จน ประจำปี 2548 วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ เขตการศึกษาพัทลุง
จังหวัดพัทลุง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงและมหาวิทยาลัยทักษิณ เขตการศึกษาพัทลุง  จัดงานเกษตรแฟร์ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 : เกษตรแก้จน ประจำปี 2548 ตั้งแต่วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ เขตการศึกษาพัทลุง วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการเกษตร อาทิ ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการผลิตพืช การประมง การเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร สนับสนุนกิจกรรมและบทบาทขององค์กรเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดตลาดสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ของดีเมืองลุงให้แพร่หลาย เพื่อนำพัทลุงไปสู่เกษตรก้าวหน้าและยั่งยืน  โดยมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากจังหวัดพัทลุง ให้รับผิดชอบงาน 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายพิธีการและปฏิคม โดยวันที่ 16 กรกฎาคม 2548 นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์จังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง อธิการบดี รองอธิการบดีเขตการศึกษาพัทลุง ศ.ดร.สุจินต์ จินายน และ ศ.ดร.จรัญ จันทลักษณา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงาน  สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการทางวิชาการจากภาครัฐและเอกชน การออกร้านขายสินค้า OTOP การสัมมนาทางวิชาการ การแสดงมหรสพ การสาธิตกีฬาชนโค การประชันการแสดงมโนราห์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ โดยศิลปินแห่งชาติ นายพร้อม บุญฤทธิ์  งาน Cowboy Night เป็นต้น ซึ่งในแต่ละวันมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานเกษตรแฟร์ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 เป็นจำนวนมาก
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..