ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1685776471 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='pcgcmpct4ec81tf5jv6hbhfkb2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='pcgcmpct4ec81tf5jv6hbhfkb2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pcgcmpct4ec81tf5jv6hbhfkb2',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1685862871',
	val=',,,20170725222944_544,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 " เกษตรก้าวหน้า ภูมิปัญญาเมืองลุง" วันที่ 20-25 กรกฎาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ชื่อไฟล์: 01.jpg.JPG
มีอีก 39 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: Exif info :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
22.jpg.JPG
23.jpg.JPG
24.jpg.JPG
25.jpg.JPG
26.jpg.JPG
27.jpg.JPG
28.jpg.JPG
29.jpg.JPG
30.jpg.JPG
31.jpg.JPG
32.jpg.JPG
33.jpg.JPG
34.jpg.JPG
35.jpg.JPG
36.jpg.JPG
37.jpg.JPG
38.jpg.JPG
39.jpg.JPG
40.jpg.JPG
  1 2 [2]   [แสดง 20/40 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 38,349 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 " เกษตรก้าวหน้า ภูมิปัญญาเมืองลุง" วันที่ 20-25 กรกฎาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับจังหวัดพัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2 " เกษตรก้าวหน้า ภูมิปัญญาเมืองลุง" และงานทักษิณวิชาการ ประจำปี 2549 "ฉลองราชสมบัติกษัตรา ร่วมปลูกปัญญาเพื่อแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2549 กิจกรรมภายในงานเกษตรแฟร์และงานทักษิณวิชาการ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร  การแสดงมหรสพ การออกร้านจำหน่ายสินค้า เป็นต้น
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..