ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716760464 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='i038dsbjolpgeg5u097ucdt1p7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='i038dsbjolpgeg5u097ucdt1p7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='i038dsbjolpgeg5u097ucdt1p7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716846864',
	val=',,,20170808202045_1735,,'
	
(ข้อมูล)
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมประชุม IMT-GT Uninet Forum & Council Meeting วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560
ชื่อไฟล์: 21.jpg
มีอีก 28 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 9/29 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 25,018 ครั้ง
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมประชุม IMT-GT Uninet Forum & Council Meeting วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ร่วมประชุม IMT-GT Uninet Forum & Council Meeting

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุม และลงนามความร่วมมือ IMT-GT Uninet Forum & Council Meeting ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 ณ Syiah Kuala University ประเทศอินโดนีเซีย ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีของความพยายามขับเคลื่อนเครือข่ายนี้ที่มีมาแล้วเกือบ 2 ทศวรรษ การประชุมครั้งนี้เป็นการปรับกระบวนการทำงานของเครือข่าย หรือ "revitalization" (การฟื้นคืนชีวิต) เพื่อให้เครือข่ายนี้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของการพัฒนาในภูมิภาค และความคาดหวังของสังคมต่อการอุดมศึกษา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..