ค้นหา   
(ข้อมูล)
องค์การนิสิต จัดกิจกรรมกีฬาปาริชาตเกมส์ 2017 ภายใต้แนวคิด 50 ปี แห่งความภาคภูมิใจสู่มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ชื่อไฟล์: 19.JPG
มีอีก 20 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
20.JPG
  1 2 [2]   [แสดง 1/21 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 7,753 ครั้ง
องค์การนิสิต จัดกิจกรรมกีฬาปาริชาตเกมส์ 2017 ภายใต้แนวคิด 50 ปี แห่งความภาคภูมิใจสู่มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีเปิดกีฬาปาริชาตเกมส์  2017 ภายใต้แนวคิด  50  ปีแห่งความภาคภูมิใจสู่มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดีเป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้นิสิตได้ใช้ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพในการเล่นกีฬา มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี เสริมสร้างความมีน้ำใจนักกีฬา เกิดความรักและความสามัคคีในสถาบัน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..