ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695357174 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='55l76ntoc893pmu24b3ief5n64' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='55l76ntoc893pmu24b3ief5n64' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='55l76ntoc893pmu24b3ief5n64',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695443574',
	val=',,,20180702220742_507,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
ชื่อไฟล์: 07.jpg
มีอีก 26 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.JPG
24.JPG
25.jpg
26.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 7/27 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 17,414 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธาน การลงนามรับรองการปฏิบัติงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร และส่วนงานสามารถนำไปกำหนดแผนและวิธีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..