ค้นหา   
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 22 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
20.jpg
21.jpg
22.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 3/23 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 18,462 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักสร้างสุขของมหาวิทยาลัยทักษิณให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 78 คน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..