ค้นหา   
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2561 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 28 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
20.JPG
21.JPG
22.JPG
23.JPG
24.JPG
25.JPG
26.JPG
27.JPG
28.JPG
  1 2 [2]   [แสดง 9/29 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 10,453 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2561 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2561 ณ ล่องแก่งชมดาว รีสอร์ท อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ระบบบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย รวมถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อความสำเร็จของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้จำนวน 17 คน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..