ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695791004 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ptg49pkq813nb5r7in056cuvu4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ptg49pkq813nb5r7in056cuvu4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ptg49pkq813nb5r7in056cuvu4',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695877404',
	val=',,,20181130204321_907,,'
	
(ข้อมูล)
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 21 กันยายน 2561
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 21 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
21.jpg
22.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 2/22 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 14,298 ครั้ง
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 21 กันยายน 2561
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 24 ก.ย.61 
หัวข้อข่าว : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเป็นการขอบคุณในความเสียสละ ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการปฏิบัติงาน และร่วมพัฒนาองค์กรจนเข้มแข็งตลอดช่วงระยะเวลาที่ผู้เกษียณอายุเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้เกษียณอายุราชการกับมหาวิทยาลัย และผู้ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ราชการในมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2561 นี้ มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย 

1.รองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรมสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.นางสุวรรณี ข้องม่วง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร อุตรภิชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 
4.อาจารย์สมโภชน์ ศรีวรรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
5.อาจารย์เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
6.อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี วิทยาลัยนานาชาติ 
7.นางสาวชนิดา แก้วมณี ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 
8.นายอุดมศักดิ์ พากเพียร ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 
9.นางสาวชาลินี จันทรพิทักษ์ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 
10. นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
11. นายวรัตถ์ อุคะหะ สถาบันทักษิณคดีศึกษา 


ข้อมูลภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..