ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716153773 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='v8443o1jnv8p2t49076bdi6ru4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='v8443o1jnv8p2t49076bdi6ru4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='v8443o1jnv8p2t49076bdi6ru4',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716240173',
	val=',,,20190311220128_2241,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า วันที่ 24 ธันวาคม 2561
ชื่อไฟล์: 03.jpg
มีอีก 21 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
22.jpg
001.pdf
  1 2 [2]   [แสดง 2/22 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 15,149 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า วันที่ 24 ธันวาคม 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ครั้งที่ 10 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแสดงมโนราห์ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามด้วยการอ่านบทกวีย้อนอดีตเมืองสงขลา โดยอาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา หลังจากนั้น รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน นายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสที่ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้รับรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2018 ในการประกวด Museum Thailand Awards 2018 และอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ มอบบัตรผู้มีคุณูปการสถาบันทักษิณคดีศึกษาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สงขลา) และคณะกรรมการประจำสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามด้วยกิจกรรมการแนะนำหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา โดยนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และปิดท้ายด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ เสวนาและพบปะกับผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ สำหรับการพบปะในครั้งที่ 10 นี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการลดปัญหาขยะ และเข้มงวดกวดขัน อย่างจริงจังต่อปัญหาขยะ เพื่อจังหวัดสงขลาสะอาดและสวยงาม พร้อมที่จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..