ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713531763 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='31bfdsrkaq1dcftbru9q94m6p2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='31bfdsrkaq1dcftbru9q94m6p2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='31bfdsrkaq1dcftbru9q94m6p2',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713618163',
	val=',,,20190312215100_332,,'
	
(ข้อมูล)
พิธีเปิดนิทรรศการผลงานนิสิตครูศิลปะ วันที่ 16 มกราคม 2562
ชื่อไฟล์: 21.jpg
มีอีก 29 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
001.pdf
  1 2 [2]   [แสดง 10/30 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 18,882 ครั้ง
พิธีเปิดนิทรรศการผลงานนิสิตครูศิลปะ วันที่ 16 มกราคม 2562
พิธีเปิดนิทรรศการผลงานนิสิตครูศิลปะ
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดนิทรรศการผลงานนิสิตครูศิลปะ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลงานนิสิตครูศิลปะที่มีทั้งองค์ความรู้ จินตนาการ ทักษะ ลีลาการถ่ายทอดความรู้ และการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนได้อย่างประณีต อย่างลึกซึ้ง ปราณีต และมีจิตวิญญาณครู จัดแสดงระหว่างวันที่ 16-23 มกราคม 2562 ณ ชั้น 1 หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตครูศิลปะ และจัดขึ้นเนื่องในโอกาสการจัดงานวันครูแห่งชาติ 

ข่าว : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ภาพ : อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..