ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716141344 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='dhlon58rsmu1fji8tnppkq4kk6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='dhlon58rsmu1fji8tnppkq4kk6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='dhlon58rsmu1fji8tnppkq4kk6',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716227744',
	val=',,,20190710215440_4723,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีทำบุญเซ่นไหว้ปู่เลียบ ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 1 เมษายน 2562
ชื่อไฟล์: 06.jpg
มีอีก 26 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/27 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 15,924 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีทำบุญเซ่นไหว้ปู่เลียบ ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 1 เมษายน 2562
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีทำบุญเซ่นไหว้ปู่เลียบ ประจำปี พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีทำบุญเซ่นไหว้ปู่เลียบ ณ ลานปะรำพิธีบริเวณลานปู่เลียบ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธี สำหรับพิธีประกอบด้วย การผูกผ้า 7 สี ต้นเลียบ  การเปลี่ยนผ้าห่มพระพุทธรูป / สรงน้ำพระพุทธรูป พิธีบวงสรวงเซ่นไหว้ปู่เลียบ (โดยเชิญผู้ประกอบพิธีพราหมณ์จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาเป็นผู้ทำพิธีบวงสรวง) หลังจากนั้นพระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์  สวดมนต์ไหว้พระ และตักบาตร/ถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต)  

“ปู่เลียบ” จัดเป็นความเชื่อท้องถิ่นของผู้คนในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งเมื่อศึกษาจากข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ พบว่า ในพื้นที่บริเวณเขารูปช้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในปัจจุบัน ถือได้ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่อนข้างสูง เนื่องด้วยพื้นที่ในบริเวณนี้เดิมทีเป็นชุมชนมีวิถีการดำเนินชีวิตแบบสังคมเกษตร มีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา ซึ่งในบริเวณชุมชน ปรากฏมีต้นเลียบขนาดใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง ชาวบ้านต่างเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ แต่ต่อมาในราวปี พ.ศ. 2511 มีการก่อสร้างสถานศึกษา (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา) ขึ้นในบริเวณนี้ จึงทำให้ชุนชนบางส่วนต้องย้ายออกไป มีเพียงส่วนน้อยที่ยังปักหลักอยู่ร่วมกับสถานศึกษา

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..