ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708800674 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='e66skdrcl3c3n5f18hfivt09p1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='e66skdrcl3c3n5f18hfivt09p1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='e66skdrcl3c3n5f18hfivt09p1',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1708887074',
	val=',,,20120629150950_218,,'
	
(ข้อมูล)
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ประจำปีการศึกษา 2519 วันที่ 12 กันยายน 2520
ชื่อไฟล์: 20(4)_Page_08.jpg
มีอีก 91 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
20(5) Page 02.jpg
20(5) Page 03.jpg
20(5) Page 04.jpg
20(5) Page 05.jpg
20(5) Page 06.jpg
20(5) Page 07.jpg
20(5) Page 08.jpg
20(5) Page 09.jpg
20(5) Page 10.jpg
20(6) Page 1.jpg
20(6) Page 2.jpg
20(6) Page 3.jpg
20(6) Page 4.jpg
20(6) Page 5.jpg
20(6) Page 6.jpg
20(6) Page 7.jpg
20(6) Page 8.jpg
20(7) Page 1.jpg
20(7) Page 2.jpg
20(7) Page 3.jpg
  1 2 3 4